Na jakie ryzyko warto się przygotować przy zaciąganiu kredytu?

Ryzyko jest wpisane do każdej umowy kredytowej, ale masz do wyboru wiele metod ograniczania potencjalnych problemów ze spłatą zobowiązania. Artykuł omawia najważniejsze czynniki ryzyka na rynku kredytowym i umożliwia lepsze przygotowanie do współpracy z firmami pożyczkowymi.

Najważniejsze grupy ryzyka przy spłacie kredytu to przede wszystkim utrata płynności finansowej niezbędnej do cyklicznego regulowania miesięcznych rat. Strata dotychczasowego zatrudnienia, poważna choroba, wydatki w pilnych kategoriach domowych to strefy, na które warto uważać po zaciągnięciu nawet kredytu krótkoterminowego. Ta grupa ryzyka jest najczęściej eliminowana przez ubezpieczenie. W bankach detalicznych ubezpieczenie jest standardowo przypisywane do kredytów na większe kwoty. Przy mniejszych kredytach możesz ubezpieczyć się oddzielnie. Po ubezpieczeniu to ubezpieczyciel przejmie na siebie odpowiedzialność za twoje zobowiązania finansowe, ale tylko do pewnego limitu określonego w regulaminie. Ubezpieczenie to zatem tylko częściowa forma zabezpieczenia przed problemami z płynnością. Kolejny czynnik ryzyka dotyczy zastosowania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych. Ten czynnik ryzyka usuniesz przez dokładne porównywanie umów na rynku kredytowym. Możesz zabrać umowę do przeczytania w domu. Nikt nie ma prawa tego zabronić. Warto również studiować ustawę o kredycie konsumenckim, czy prawo bankowe. W razie wystąpienia problemów po podpisaniu umowy kredytowej skieruj się do lokalnego rzecznika praw konsumentów. Następnym czynnikiem ryzyka jest nagły wzrost kosztów spłaty zobowiązania. Wzrost kosztów następuje przez optymalizację stóp procentowych na poziomie polityki monetarnej. Za politykę pieniężną odpowiada w kraju Narodowy Bank Polski. W razie wzrostu kosztów zobowiązania przemyśl refinansowanie kredytu, konsolidację, ewentualnie podpisanie aneksu do umowy, w którym skorzystasz z mniejszych rat miesięcznych w zamian za wydłużenie okresu kredytowania potrzeb.

Analiza czynników ryzyka na rynku kredytowym jest ważna dla kredytobiorcy i umożliwia zaplanowanie właściwych działań naprawczych w razie wystąpienia problemów ekonomicznych. Co myślisz o grupach ryzyka przy podpisywaniu umów o kredyt gotówkowy?

By Dariusz Sopyła

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.