BIG – dlaczego nie należy mylić go z BIK?

Każdy, kto choć raz miał do czynienia z zaciąganiem kredytów bankowych ,słyszał pewnie o BIK. Biuro Informacji Kredytowej (bo to oznacza ten skrót), jest instytucją, której zadaniem jest weryfikowanie zdolności kredytowej Klienta, na podstawie informacji przekazywanych przez inne banki i firmy pożyczkowe. Niestety, mało kto słyszał również o BIG. Instytucja ta działa co prawda podobnie jak jej „kredytowy” odpowiednik, ale zajmuje się zupełnie innymi rodzajami zobowiązań.

BIG – co to znaczy i kto się w nim pojawia?

Skrót BIG oznacza Biuro Informacji Gospodarczej. Jest to instytucja, która współpracuje z wieloma przedsiębiorcami i innymi podmiotami, zajmującymi się dostawą poszczególnych dóbr i usług. Zbiera ona informacje na temat potencjalnych dłużników, którzy nie uiścili opłaty za usługi, bądź produkty, albo też nie opłacili w terminie swoich rachunków. Informacje przekazywane przez BIG są bardzo istotne z punktu widzenia banków, gdyż dzięki nim można częściowo zweryfikować zdolność kredytową wybranego Klienta. Zapisy w Biurze Informacji Gospodarczej dotyczą wyłącznie dłużników, co oznacza, że co do zasady nie można mieć pozytywnej historii w tej instytucji. Brak jakichkolwiek wpisów w BIG oznacza, że dany Wnioskodawca nie ma żadnych zaległości ani wobec dostawców usług (prąd, gaz, woda, Internet), ani też w kontekście ewentualnych kontrahentów. Informacje przekazywane przez BIG mogą być bardzo istotne zwłaszcza w kontekście kredytów firmowych, udzielanych konkretnym przedsiębiorstwom.

Czy w BIG jest się na zawsze?

Oczywiście zapisy w BIG można wykreślić, chociażby poprzez terminową spłatę wszystkich bieżących zobowiązań. Jeśli dług istnieje – a co za tym istnieje również zapis w BIG – można go wykreślić poprzez spłatę wszystkich istniejących zobowiązań, naturalnie wraz z zaległymi odsetkami. Niemniej należy pamiętać, że Biuro Informacji Gospodarczej nie aktualizuje we własnym zakresie jakichkolwiek zapisów dotyczących poszczególnych osób. Wręcz przeciwnie – są do tego zobligowani ewentualni wierzyciele, którzy (przynajmniej w teorii) powinni wspomniany dług wykreślić z rejestru. Niestety jak łatwo się domyślić, nie jest regułą. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto sprawdzić w BIG, czy nie jesteśmy dłużnikami jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego. Jeśli tak jest (a zobowiązanie zostału uiszczone) należy tą sprawę dokładnie wyjaśnić w obecności wierzyciela, bądź jego przedstawiciela.

BIG a zdolność kredytowa

Wiele osób myli zapisy w BIG ze zdolnością kredytową. Faktycznie, obydwa pojęcia nie mają ze sobą zbyt dużo wspólnego. Zdolność kredytowa jest czynnikiem, który określa zdolność do utrzymania płynności finansowej, przy obciążeniu dodatkowymi wydatkami w postaci rat kredytu. Z kolei zapisy w BIG nie wpływają na kwotową zdolność potencjalnego kredytobiorcy. Oznaczają one jedynie, że Klient banku jest nierzetelny i tym samym niewypłacalny. Zapis taki nie tylko odstraszy ewentualnego wierzyciela od udzielenia kredytu (bądź pożyczki), ale też może skutecznie utrudnić współpracę z kontrahentami, np. w trakcie prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Podsumowując, zapisy gromadzone w Biurze Informacji Gospodarczej nie mają znaczenia wyłącznie dla banku. Jest to informacja również dla potencjalnych kontrahentów danego podmiotu, lub osoby fizycznej. Należy też pamiętać, że monitorowanie naszej historii w BIG należy wyłącznie do nas. W przeciwnym razie, możemy – calkiem niesłusznie – zostać potraktowani jako osoby nierzetelne i nieuczciwe, które nie będą miały szans na upragniony kredyt.

By Dariusz Sopyła

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.