Kredyty gotówkowe dla małżeństw i te bez zgody współmałżonka

19 stycznia 2005 roku w Polsce weszła nowa zasada według, której bank może udzielić mężowi lub żonie kredytu gotówkowego nawet jeśli nie mają oni sporządzonej intercyzy. Zasada ta została wprowadzona dzięki nowelizacji ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt ten nie ogranicza, kwoty jakiej jeden z małżonków może zaciągnąć na siebie bez zgody drugiego. Zatem kredyty gotówkowe w świetle tej zasady małżonkowie mogą zaciągać bez swojej zgody w nieograniczonej ilości o ile ich zdolność kredytowa im na to pozwala. Mimo tej zasady jest jedno ale, które wprowadzają banki. Mianowicie chodzi o to, że wprowadzają one własne ograniczenia dotyczące możliwości zacignięcia ilości kredytu gotówkwego bez zgody współmałżonka. Ograniczenia te sięgają 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych lub 20 tysięcy złotych w zależności od tego jaki bank wybrał małżonek. Najlepsza pożyczka gotówkowa ranking dostępnych na rynku ofert, wejdź i sprawdź.

Kredyty gotówkowe to zazwyczaj zobowiązania finansowe, które bierze na siebie jedna osoba, która w danym okresie życiowym nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb z własnych środków finansowych. Ogólnie rzecz wygląda tak, że kredyt na siebie bierze singiel, wdowiec lub wdowa , czy też jeden z małżonków. Osoby te udając się do banku podlegają tym samym procedurom jednak singiel starający się o kredyt w wysokości np. 25 tysięcy złotych może go dostać bez niczyjej zgody. Inaczej sprawa ma się w przypadku małżeństw. Mimo nowelizacji ustaw bank ogranicza wysokość kredytu jaki może zaciągnąć jeden z małżonków. Banki zawsze pytają o stan cywilny klienta i na podstawie tego potem określają, czy suma nie przekracza dozwolonej ilości kredytu jaki w tym banku może zaciągnąć małożek bez zgody drugiego. Oznacza to, że jeśli limit wynosi 15 tysięcy złotych to jeden z małożnków może wnisokować o dowolną sumę nieprzekraczającą tego limitu i sumę na jaką pozwala mu zdolność kredytowa.

Dodatkowo osoby będące w związkach małżeńskich mogą wspólnie zaciągać kredyty gotówkowe i dzięki temu ich zdolność kredytowa jest większa i razem mogą pożyczyć więcej pieniędzy np. jeśli planują duży remont. Jeśli jednak małżonek sam zdeyduje sie na kredyt, który ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb to sam jest zobowiązany do jego spłacenia i w momencie kiedy nie jest w stanie go spłacać i w grę wchodzi komornik to może on zabrać jedynie rzeczy należące do dóbr osobistych małżonka, który zaciągnął taki kredyt. Takie dobra mogą stanowić biżuteria, osobisty samochód czy nawet sprzęt sportowy, rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa, czy też wszytskie przedmioty, które ten uzyskał w drodze dziedziczenia lub darowizny. Zasada ta jednak przestaje obowiązywać jeśli jeden z małżonków zaciągnął kredyt gotówkowy na zaspokojenie potrzeb rodziny czyli np. na opłacenie rachunków, zakup jedzenia czy temu podobnych jak np. sprzęty użytku domowego czy małe remonty. W tedy egzekucja może być prowadzona także z majątku osobistego drugiego małżonka.

olek piątek, 13 luty 2015 - 11:56 am | | Domyślne