Lokaty bankowe – sposób na zysk

Inwestowanie to dobry sposób na pomnażanie zarobionych pieniędzy. W jaki sposób inwestować, aby zysk był na przyzwoitym poziome, a jednocześnie ryzyko utraty środków mnie było zbyt duże? Bardzo dobrze do tego celu nadają się lokaty bankowe, których wybór jest bardzo duży. Znajdziemy w ofercie lokaty o rożnych cechach, a oprócz typowych lokat również lokaty podwójne, czy lokaty walutowe. Przed wyborem konkretnego typu lokaty i oferty konkretnego banku trzeba oczywiście dobrze zbadać swoje oczekiwania, możliwości oraz same oferty, tak aby wybrać najbardziej opłacalną. Gdzie dostaniesz najwyższe oprocentowanie lokat? Odpowiedź jest pod tym adresem.

 

Ważne cechy lokat

W przypadku każdej lokaty kluczowe są jej cechy wpływające na wysokość odnoszonych zysków oraz na dopasowanie lokaty do oczekiwań i możliwości ich posiadacza. Na wysokość zysku z lokaty składa się bardzo wiele czynników. Najważniejszym i bezpośrednio wpływającym na wysokość zysku z lokaty jest oczywiście jej oprocentowanie. Ono bezpośrednio określa, jak część kapitału będzie liczona jako zysk. Jednak kwestia tego, jaki będzie zysk z lokaty jest znacznie bardziej złożona. Z oprocentowaniem wiąże się także jego rodzaj oraz kapitalizacja odsetek. Jeśli chodzi o rodzaj oprocentowania lokaty, to wyróżnić możemy oprocentowanie stałe oraz zmienne. Pierwsze, jak nazwa sugeruje to oprocentowanie, które nie zmienia się podczas trwania lokaty i dzięki temu możliwe jest unikniecie obniżki oprocentowania, spowodowanej obniżką stóp procentowych. Drugi rodzaj oprocentowania, czyli oprocentowanie zmienne takiej ochrony nie gwarantuje, ale jednocześnie daje szansę na większy zysk, jeśli okaże się, że stopy procentowe poszły w górę. Jest to dobry wybór dla tych, którzy nie boja się ryzyka związanego ze zmiana stop procentowych i chcą więcej zyskać. Jeśli chodzi o kwestię kapitalizacji odsetek, to sprawa jest tu dość prosta im kapitalizacja, czyli doliczanie odsetek do kapitału jest częstsza, tym większe będą zyski. Na zysk wpływa również długość trwania lokaty. Lokata długoterminowa, ze względu na dłuższy czas pracowania środków na lokacie przyniesie większe zyski, ale w tym wypadku należy zwracać uwagę nie tylko na to. Lokaty mają bowiem to do siebie, ze wyplata środków przed terminem z reguły wiąże się z utratą wypracowanego zysku i takie inwestowanie nie ma większego sensu. Dlatego też jeśli osoba chcąca założyć lokatę wie, że środki będą jej potrzebne w stosunkowo niedługim czasie powinna raczej pomyśleć nad rozwiązaniem w postaci lokaty krótkoterminowej.

Co oprócz standardu?

Oprócz typowych lokat znajdziemy jeszcze lokaty, które można nazwać niestandardowymi, ale dla wielu osób będzie to z pewnością bardzo dobre rozwiązanie. Doskonałym przykładem takiej lokaty jest lokata podwójna, z której chętnie skorzystają przede wszystkim osoby, które nie boja się większego ryzyka, a liczą też na większe zyski. W takiej lokacie cześć środków jest inwestowana w sposób bezpieczny, mało ryzykowny, praktycznie tak samo, jak w przypadku zwykłej lokaty. Druga część natomiast lokowane jest przez bank w bardziej ryzykowne inwestycje, ale ryzyko to może być opłacalne, gdyż zyski z takiej lokaty mogą być nawet kilkukrotnie większe niż ze standardowej.

olek środa, 21 styczeń 2015 - 10:17 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , ,