Co wpływa na atrakcyjność lokat?

Lokaty to dość popularny sposób inwestowania środków, zwłaszcza wśród osób, które wysoko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji. Duża jest również oferta lokat w różnych bankach. Co sprawia, że właśnie ta jedna, konkretna oferta jest atrakcyjna dla klienta? Na jakie aspekty warto lub nawet trzeba zawrócić uwagę podczas wyboru lokaty? Jedne z nich to z pewnością aspekty kluczowe, decydujące o atrakcyjności lokaty pod względem opłacalności, zaś inne wpływają chociażby na wygodę zakładania lokaty, czy monitorowania jej stanu.

Aspekty kluczowe, czyli co wpływa na wysokość zysku?

Zysk ma chyba w wyborze lokaty najistotniejsze znaczenie, ponieważ właśnie w tym celu się je zakłada. Głównym czynnikiem, który ma bezpośrednie przełożenie na jego wysokość to oprocentowanie lokaty. Jednak nie wszystko zależy od oprocentowania. W ustalaniu wysokości zysku koniecznie trzeba wziąć pod uwagę kapitalizacje odsetek. Jeśli odsetki są kapitalizowane, to po danym okresie są one wliczane do nagromadzonego kapitału i razem z nim stanowią podstawę do obliczania kolejnego zysku, więc jest on w efekcie naliczany od większej sumy. Całkowity zysk jest tym większy im kapitalizacja ma większą częstotliwość. I tak na przykład większy będzie zysk z t z miesięczną kapitalizacją odsetek, niż z takiej samej lokaty, z takim samym oprocentowaniem, ale z kapitalizacją półroczną. Jeśli chodzi o sprawę oprocentowania, to bardzo ważne jest również to, czy zmienia się ono w czasie trwania lokaty, a zmiany te są powodowane obniżką lub też podwyżką stóp procentowych. Dla tych, którzy chcą uniknąć niższego oprocentowania atrakcyjnym rozwiązaniem będzie lokata z oprocentowaniem stałym. Jeśli jednak ktoś jest skłonny podjąć ryzyko, to może zyskać na podwyższeniu stóp procentowych, jeśli to nastąpi i jeśli wybierze lokatę z oprocentowaniem zmiennym. Dla osób, którzy chcą mieć większe zyski niż ze zwykłej lokaty i są również skłonni nieco bardziej zaryzykować, banki przygotowały ofertę w postaci lokat podwójnych. Są to takie lokaty, w których kapitał wpłacony jest dzielony na dwie części. Jedna z nich jest inwestowana standardowo, jak w innych lokatach, zaś druga jest inwestowana w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, przez co też zysk z takiej lokaty może być znacznie większy.

Nie tylko zysk

Przy wyborze lokaty i stwierdzeniu jej atrakcyjności dla klienta ważny jest jednak nie tylko zysk. Trzeba pod uwagę wziąć choćby takie aspekty, jak czas trwania lokaty, minimalny wkład własny, czy też możliwość założenia i monitorowania stanu lokaty przez internet. Jeśli chodzi o czas trwania lokaty, to te długoterminowe będą z pewnością atrakcyjne dla osób, które mogą sobie pozwolić na odłożenie środków na dłuższy czas. Z kolei krótkoterminowe dla tych, którzy chcą zainwestować, ale w krótkim czasie będą musieli podjąć środki z lokaty. Dla osób dysponujących mniejszą kwotą istotne będzie też minimalny wkład, jaki trzeba posiadać, aby otworzyć lokatę. Takie zaś aspekty, jak możliwość założenia lokaty przez internet, czy jej kontrolowanie za pomocą bankowości online nie są oczywiście najważniejsze, ale stanowią o wygodzie zarządzania lokatą i wiele osób bierze je pod uwagę.

olek poniedziałek, 12 styczeń 2015 - 10:30 am | | Domyślne