Jaki kredyt samochodowy przy niskim dochodzie?

Obecnie niskie dochody nie eliminują możliwości uzyskania kredytu, a jedynie wymagają dłuższych poszukiwań produktu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Na pewno kredyt motoryzacyjny jest korzystniejszy od zwykłego kredytu, gdyż jest niżej oprocentowany. Jest to możliwe z powodu ustanowienia zabezpieczenia kredytu jakim jest kupowany samochód. Banki dopuszczają różne rodzaje zabezpieczenia kredytu samochodowego jak:

  • zastaw rejestrowy,
  • częściowe przewłaszczenie pojazdu,
  • cesja praw z polisy autocasco.

Dla osób z niskim dochodem dobrą wiadomością będzie fakt, że niektóre banki posiadają w swojej ofercie kredyty samochodowe na samochody używane ( na różnych warunkach). W przypadku kredytu motoryzacyjnego na samochód używany długość okresu spłaty kredytu jak i wiek samochodu są uzależnione od regulacji banku. Banki zazwyczaj z góry wskazują maksymalny wiek samochodu i okres kredytowania. Jednakże póki co najniższym obciążeniem dla domowego budżetu będzie kredyt samochodowy z niską ratą. Wiadomo, że im niższa rata tym lepiej, dlatego też sporym powodzeniem cieszą się kredyty wykorzystujące formułę rat balonowych.

Kredyt, gdzie początkowo spłaca się w ratach kapitałowo-odsetkowych(wyłącznie część wartości samochodu) stanowi domenę poszczególnych koncernów motoryzacyjnych. Jednocześnie decydując się na taki model kredytu pojawia się możliwość wymiany auta na nowe w chwili zakończenia umowy kredytowej i podpisaniu nowej oraz brak spłaty połowy wartości samochodu w ramach ostatniej raty. Dodatkowo korzystając z finansowania z użyciem raty balonowej klient ma prawo odsprzedać kredytowany samochód, co pokryje spłatę ostatniej raty i wkład własny. Tymczasem gdyby klient chciał zachować auto musi zapłacić całą wartość wykupu.

Kredytobiorca bez angażowania większej gotówki i zachowując prawo do znacznie niższego zobowiązania miesięcznego w ramach raty, może swobodnie zmieniać samochód na nowszy co kilka lat. Dla firmy jest istotny fakt, że klient zgłosił chęć odsprzedaży użytkowanego dotychczas auta, a uzyskane w ten sposób środki zaliczone zostaną na poczet spłaty ostatniej raty i wkładu własnego na kolejny samochód. Jednocześnie zmieniając samochód co kilka lat klient przez cały okres trwania umowy kredytowej może liczyć na wsparcie gwarancyjne producenta. Taki model kredytowania pozwala na brak zmartwień co do wysokości ostatniej raty.

Warto zauważyć, że ostatnia rata kredytu nie musi być wysoka. Wpływ na ostatnią ratę ma polityka kredytodawcy oraz wartość samochodu. Dodatkowo im dłuższy okres kredytowania tym niższa wartość wykupu samochodu (z uwagi na rynkową utratę wartości samochodu). Niektóre firmy oferują ratę balonową o wysokości 50% wartości samochodu już przy kredytowaniu do 2-3 lat. Kredyt z wykupem na pewno stanowi atrakcyjną opcję w stosunku do standardowego kredytu, a dodatkowo zapewni niższą ratę. Wykorzystanie raty balonowej zagwarantuje niższą ratą, ciągłą gwarancję producenta samochodu, a nawet nowy model auta prosto z salonu co kilka lat.

olek środa, 15 maj 2019 - 1:47 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,