Najpopularniejsze rodzaje zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce

Zadłużenie na poziomie gospodarstw domowych wzrasta od lat, bardzo stabilnie. Masz do dyspozycji naprawdę wiele form kredytów. Warto poznać rodzaje kredytów, aby przede wszystkim znacznie lepiej podejść do zaspokajania podstawowych i luksusowych potrzeb domowników. W artykule poznasz najpopularniejsze rodzaje zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce wraz z ich krótką charakterystyką dla lepszego rozpoznania potencjalnych ofert i korzystnych różnic.

Popularność kredytów hipotecznych

Zacznijmy omawianie od kredytów hipotecznych z działu kredytów długoterminowych. Pożyczka lub kredyt hipoteczny to jeden z dominujących formatów zadłużenia w kraju, mocno uzależniający kredytobiorcę od kredytodawcy praktycznie do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kredyt hipoteczny wymaga solidnej zdolności kredytowej, uwzględniania dodatkowych zabezpieczeń, dopasowania ubezpieczenia. A zatem kredyt hipoteczny to nieco większe koszty, ale też perspektywa szybkiego życia na swoim. Wiele kredytów hipotecznych w Polsce uwzględnia normy programu Mieszkanie dla Młodych. Kredyt hipoteczny obsługuje bank detaliczny, a nie firma pożyczkowa.

Rynek chwilówek w kraju

Kolejny, bardzo popularny format zadłużenia to chwilówka z działu pożyczek krótkoterminowych. Z chwilówki skorzystasz nawet przy minimalnych, lecz naturalnie potwierdzonych dochodach. Nie musisz zarabiać kokosów, aby zaciągać kredyty krótkoterminowe w firmach pożyczkowych. Po zmianie przepisów chwilówka opłaca się bardziej niż jeszcze kilka lat temu. Nie narażasz się bowiem przy podpisywaniu umowy na niestandardowe koszty pozaodsetkowe, czy zawyżenie oprocentowania nominalnego. Ustawy nakładają limity w związku z kosztami. Bezpieczeństwo dla kredytobiorcy jest zachowane. Większość Polaków chętnie podpisuje umowy na chwilówki w kwotach 500 – 2000 złotych, aby zoptymalizować budżet domowy, np. przed otrzymaniem wypłaty. Średnie opóźnienia w wypłatach u pracodawców w kraju to mniej więcej miesiąc, do kwartału. W takim przypadku tylko chwilówka lub wygenerowane oszczędności zapewniają utrzymanie racjonalnej płynności.

Czy warto zainteresować się kartą kredytową?

Karty kredytowe to trzeci pod względem popularności rodzaj zadłużenia. Karta kredytowa posiada wiele zalet, ale też sporo wad. Jedna z najważniejszych zalet to brak dodatkowych kosztów, jeżeli spłacisz wygenerowane zadłużenie w odpowiednim terminie, najczęściej do miesiąca. Karta kredytowa to jednak najdroższy kredyt. Ponosisz poza tym koszty utrzymania karty kredytowej.

Kredyty inwestycyjne oraz sektor pożyczek społecznościowych

Kredyty inwestycyjne, a także pożyczki społecznościowe udzielane za pośrednictwem inwestorów indywidualnych to w kraju jeszcze nisza, jednak w niektórych kręgach bardzo uznawana. Wielu pośredników na rynku kredytowym zestawia potrzeby kredytobiorców z kapitałem inwestorów indywidualnych, co umożliwia większą elastyczność współpracy. Pożyczki od inwestorów indywidualnych to szansa na utrzymanie płynności, np. w przypadku zajęć komorniczych, czy po nagłej utracie zatrudnienia. Oczywiście takie umowy dalej podlegają odpowiednim zabezpieczeniom majątkowym. Przed skorzystaniem z konkretnego rodzaju kredytu najlepiej poznać wszystkie wady i zalety oferty, a także ocenić wiarygodność firmy pożyczkowej lub potencjał banku detalicznego. Do tego wypada stale pracować nad zdolnością kredytową i nad eliminacją wszystkich wad w zakresie płynności gospodarstwa domowego. Dzięki temu masz znacznie ułatwioną drogę po kredyt, właściwie dowolnego typu.

olek środa, 10 styczeń 2018 - 10:52 am | | Domyślne