Na co warto zwrócić uwagę w umowie kredytowej?

Umowa kredytowa zgodnie z Prawem bankowym powinna zawierać podstawowe dane tj. strony umowy, kwotę i cel kredytu, zasady, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia i terminy płatności. Ponadto w umowie mogą być zawarte jeszcze mnę postanowienia dotyczące na przykład przedkładania przez kredytobiorcę bieżących danych finansowych w określonych terminach. Kredytobiorca może być zobligowany do utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na poziomie uznawanym przez bank za bezpieczny. Za nieprzestrzeganie tych postanowień mogą grozić firmie określone w umowie sankcje (na przykład wzrost oprocentowania kredytu), więcej dowiesz się na www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info/.

Zapoznanie się z umową

Naturalnie przed podpisaniem umowy należy ją dokładnie przeczytać, sprawdzić, czy warunki w niej zawarte są zgodne z wcześniejszymi uzgodnieniami. Trzeba zweryfikować harmonogram spłat kredytu: czy terminy spłaty odsetek i kapitału przypadają na taki dzień miesiąca, kiedy firma posiada środki na spłatę, czy uwzględniono sezonowość bądź ustalono karencję. Ponadto pewne kwestie, klauzule ujęte w umowie, mogły wcześniej nie być omawiane z bankiem, na przykład możliwość i koszty prze walutowania kredytu dewizowego w okresie kredytowania albo spłaty kredytu przed terminem umownym. Jest to ostatni moment na przemyślenie tych sformułowań. Należy ocenić realne możliwości spełnienia warunków uruchomienia kredytu, a także warunków dodatkowych. Warto sprawdzić, jakie prowizje i opłaty zostały uwzględnione w umowie, czy sposób ich wyliczenia jest dla nas zrozumiały i upewnić się, jaki będzie faktyczny koszt kredytu. Jeśli bank w umowie powołuje się na tabelę opłat i prowizji, należy dokładnie zapoznać się z pozycjami, które mogą nas dotyczyć.

Jakie są koszty związane z zaciągnięciem kredytu?

Banki udzielając kredytu, pobierają za to opłaty, które stanowią odzwierciedlenie ponoszonych przez bank kosztów, a także oczekiwanego dochodu. Kredyty dla ludności czyli gotówkowe najczęściej oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej oraz stała marża wynikająca miedzy innymi z ryzyka przypisanego do danego kredytu. Umowa powinna precyzyjnie określać warunki zmiany stopy procentowej kredytu. Ponadto pobierane są różnego rodzaju prowizje, na przykład za rozpatrzenie wniosku, opłata administracyjna,, przygotowawcza, za wcześniejszą spłatę. Nie należy zapominać, że z kredytem związane są również koszty ustanowienia zabezpieczenia (należności podatkowe, opłaty notarialne, sądowe itp.), dokonania wyceny przedmiotu zabezpieczenia, jego ubezpieczenia itd.

Jak przebiega uruchomienie kredytu?

Kredyt uruchamiany jest zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Podstawowym wymogiem, oczywiście oprócz podpisania samej umowy, a także umów zabezpieczeń, jest ustanowienie zabezpieczenia. W przypadku gdy związana z tym procedura jest długotrwała, może być przyjęte tak zwane zabezpieczenie pomostowe.

olek wtorek, 14 marzec 2017 - 12:24 pm | | Domyślne