O lokatach bankowych.


Zgłębiając się w tematykę możliwości oszczędzania swoich pieniędzy zawsze w którymś momencie dojdziemy do tematu jakim są lokaty bankowe. Ponieważ jest bardzo dużo możliwości lokowania swoich oszczędności warto bliżej przyjrzeć się tematowi lokat bankowych. Istnieje kilka podziałów lokat bankowych na przykład ze względu na okres oszczędzania, ze względu na rodzaj waluty, ze względu na okres kapitalizacji odsetek.

Najbardziej standardowym rodzajem lokat najczęściej wybieranym przez klientów banków są lokaty terminowe. Do wyboru jest cały szereg tego typu lokat. Począwszy od lokat zawieranych na jeden dzień po lokaty na długie nawet dwudziestocztero miesięczne okresy. Na lokatach terminowych można „zamrozić” swoje oszczędności nawet w niewielkiej wysokości. Przeważnie banki określają limit minimalny tego typu lokaty i jest to przeważnie kwota od pięćset do tysiąc złotych.

Czy lokaty terminowe są bezpieczne?

Tak lokaty terminowe, tak jak inne formy lokowania pieniędzy dostępne w polskich bankach są bezpieczne. Bezpieczeństwo lokat bankowych gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz ten gwarantuje, że kwota depozytów ulokowanych w bankach do wysokości 100 000 euro w przeliczeniu na polską walutę jest w całości zwracana w przypadku kłopotów banku z wypłacalnością. Naturalną rzeczą jest, ze jeśli w banku który traci swoja płynność finansowa posiadamy kredyty i lokaty to suma wy6plat dla nas będzie pomniejszona o wartość naszego zadłużenia w danym banku. Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nie powtórzą się już sytuacje takie które miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to klienci upadających banków tracili swoje nawet długoletnie oszczędności. Kolejnym gwarantem oszczędności ulokowanych w polskich bankach jest Komisja Nadzoru Finansowego. Z wielu zadań Komisji Nadzoru Finansowego wymienię to, iż sprawuje ona nadzór nad przestrzeganiem prawa bankowego.

Innym rodzajem lokat są lokaty do rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego. Każdy posiadacz tego rodzaju rachunku bankowego w dowolnym momencie może utworzyć sobie lokatę. Osoby które posiadają dostęp do bankowości elektronicznej mogą tworzyć swoje e-lokaty bezpośrednio poprzez sieć internetową. Oprocentowanie lokat dla właścicieli rachunków w danym banku jest przeważnie minimalnie wyższe niż dla osób które takiego rachunku nie posiadają. Ciekawą formą lokowania swoich oszczędności są tak zwane lokaty nocne, które zarabiają podczas, gdy my śpimy. Lokata nocna działa tylko w nocy, a od określonej pory dnia posiadacz takiej lokaty ma znów pełny dostęp do swoich środków. Lokaty rentierskie to kolejny rodzaj lokat, które z samej nazwy są po to, aby o jakiś czas ich posiadacze mogli korzystać ze zgromadzonych środków. Środki na tego typu lokacie można nazwać rodzajem dywidendy. Przeważnie warunkiem utworzenia takiego typu lokaty jest jednorazowa wpłata znacznej ilości gotówki. Nazwa lokaty wywodzi się od słowa rentier i posiadacz tego typu lokaty ma być rentierem, czyli człowiekiem żyjącym z zysków z ulokowanych pieniędzy. Idąc w kierunku lokat dla zamożnych klientów wymienię jeszcze jeden rodzaj tego typu lokat bankowych, a mianowicie są to lokaty negocjowalne. Klient wpłacając do banku jednorazowo kwoty rzędu sto tysięcy złotych ma możliwość negocjowania oprocentowania lokaty. Istnieją także lokaty jednorazowe, takie które po skończeniu okresu zdeponowania na nich środków pieniężnych rozwiązują się. Jak również lokaty odnawialne będące przeciwieństwem lokat jednorazowych po upływie terminu automatycznie się odnawiają na kolejny okres.

olek wtorek, 12 styczeń 2016 - 2:07 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , ,