Instytucja kredytowa, a prawo bankowe.

Instytucja kredytowa.

 Pojęcie instytucji kredytowej jest dosyć rozbudowane. Jest to w pewnym sensie przedsiębiorstwo posiadające daną działalność gospodarczą. Owa działalność polega na niczym innym jak na przyjmowaniu depozytów, a także na przyjmowaniu jakiś funduszy, które po jakimś czasie zwraca się klientowi. Instytucja kredytowa to także przedsiębiorstwo, które udziela kredytów i zarabia na nich poprzez odsetki jakie musi zapłacić kredytobiorca. W prawie bankowym jaki mamy w Polsce instytucję kredytową określa się jako podmiot, który ma główną siedzibę na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Podmiot ten prowadzi działalność na swój własny rachunek i oprócz kredytów i depozytów może wydawać też pieniądze elektroniczne.

Prawo bankowe.

Prawo bankowe jest niczym innym jak zbiorem norm prawnych, które związane są z instytucjami bankowymi. Owe normy pozwalają na powstanie takiej instytucji bankowej, na jej prawidłowe funkcjonowanie, ale także pozwalają na jej zlikwidowanie w zgodzie z prawem. Prawo bankowe zawiera również zasady według których można nadzorować daną instytucję bankową. 

Publiczne i prywatne prawo bankowe.

Prawo bankowe można podzielić na prywatne prawo bankowe i publiczne prawo bankowe. Prywatne prawo bankowe ma za zadanie regulować zasady jakich należy przestrzegać w czasie zawierania umów z klientami banków, a także w momencie, kiedy te umowy zaczynają wchodzić w życie. Prawo publiczne jest nieco inaczej definiowane. Tutaj regulowane są zasady w zgodzie z jakimi musi funkcjonować dana instytucja bankowa. Znajdziemy tutaj między innymi to jakie formy prawne są dopuszczalne w przypadku funkcjonowania banków, jak też znajdziemy zasady dotyczące płynności finansowej tychże banków. Owa prawa reguluje ustawa dotycząca prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 roku. W ustawie tej znajdziemy wszystkie zasady prowadzenia działalności przez banki krajowe w Polsce, zasady tworzenia banków, organizację tych banków, jak też zasady w zgodzie z którymi można zarządzać rachunkami bankowymi. W ustawie dokładnie opisane są prawa i obowiązki jakie mają banki, a także przepisy, które mówią o gwarancjach bankowych. Ustawa jest bardzo potrzebna, aby takie instytucje finansowe jak banki mogły w prawidłowo funkcjonować.

olek czwartek, 06 listopad 2014 - 08:41 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , ,