Lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe

Trzeba wiedzieć, że oprocentowanie lokat nie jest w żadnym względzie ustalane przez banki. Uzależnione jest przede wszystkim od wysokości stóp procentowych NBP. Jeśli stopy wzrastają, wzrasta również oprocentowanie lokat oraz kredytów. Przykładowo, jeżeli posiadamy kredyt hipoteczny zaciągnięty w złotówkach a przy okazji założoną lokatę, jest duże prawdopodobieństwo, że oprocentowanie jednego z tych produktów może okazać się dla nas mało satysfakcjonujące. Lokaty bankowe są umowami zawieranymi na określony czas. Porównując je do konta oszczędnościowego, możemy łatwo zauważyć kilka dość istotnych zmian. Konto oszczędnościowe jest dodatkowym, oprocentowanym rachunkiem, na który możemy wpłacać oraz wypłacać pieniądze w zasadzie w każdej chwili. Jest to dla nas sytuacja komfortowa, jednak należy pamiętać, że konta oszczędnościowe cechują się zmienną stawką oprocentowania. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że warunki mogą zmienić się praktycznie w każdym momencie, a co istotniejsze, nie zawsze niestety są one dla nas bardziej korzystne. Czy zatem konta oszczędnościowe mają jakąkolwiek przewagę nad lokatą bankową? Oczywiście- istnieje możliwość wycofać z niego pieniądze z zachowaniem naliczonych w tym okresie odsetek. Jeśli dojdzie do zerwania lokaty przed upływem terminu jej wygaśnięcia, krok ten wiąże się najczęściej ze zwrotem kapitału. Obserwując rynek finansowy w Polsce, w chwili obecnej mamy dostęp do jednej tylko lokaty, którą możemy zakończyć w dowolnym momencie bez potrzeby utraty naliczonych w tym czasie odsetek. Mowa tu o lokacie bezkarnej w BGŻ Optima. Lokaty bankowe nie są kontem oszczędnościowym, nie ma więc możliwości dopłacania nowych środków do tych już zdeponowanych.

Read More

olek | wtorek, 09 lipiec 2019 - 3:38 pm | | Domyślne